ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

Η αίτηση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις επικαιροποίησης/διόρθωσης/ ταυτοποίησης στοιχείων υφιστάμενου ιδιοκτήτη ακινήτου/ων στο Σύστημα Πληροφοριών Γης, με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητα/ARC (για αλλοδαπούς).

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

Τα έγγραφα που υπογράφονται από τους αιτητές, πρέπει να φέρουν πιστοποίηση υπογραφής.

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας/ARC (Αλλοδαποί)
  • Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων ή πλήρη αναφορά στα στοιχεία των ακινήτων
  • Αναφορά ταχυδρομικής/ηλεκτρονικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας

Join The Discussion

Compare listings

Compare