ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κάθε κοινόκτητη οικοδομή πρέπει να έχει Διαχειριστική Επιτροπή, για τη ρύθμιση και διαχείριση των υποθέσεων της. Η αίτηση για τη σύσταση της διαχειριστικής επιτροπής μπορεί να κατατεθεί από ένα κύριο μονάδας της κοινόκτητης οικοδομής.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης είναι:
  • Η οικοδομή να είναι εγγεγραμμένη ως Κοινόκτητη σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΑ του Νόμου Κεφ. 224 (σχετική σημείωση αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Εγγραφής). Για εγγραφή Κοινόκτητης Οικοδομής δείτε folder/αίτηση «Εγγραφή Κοινόκτητης Οικοδομής».
  • Αίτηση (Άρθρο 38ΚΔ)
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Compare listings

Compare